Hogyan küldjünk levelet világcégek számára?

Előzmény:

Egy neves cég e-mailben mellékletet küldött (volna) számunkra

kockaanim02

Következmény:

Tisztelt Címzett !
Örömmel tapasztaltuk a számítástechnikai eszközökkel történt lelkes próbálkozásait,
de felhívjuk szíves figyelmét ezen erőfeszítéseinek meddő voltára.
Bizonyára Ön előtt is ismeretes, hogy ma délután megpróbált digitális anyagokat
az internet útján továbbítani, amelyhez számítógép (PC) segítségét vette igénybe.
* Amennyiben a fenti mondatok az Ön számára nem hordoznak érthető információt, úgy levelünket
  tekintse semmisnek, és nagyon kérjük – mit kérjük, könyörgünk – hogy a további sorokat ne olvassa el.
Biztos, hogy tovább olvassa ?
Na, jó. Mi időben szóltunk !
Mint fentebb már jeleztük, Ön sikertelen próbálkozásokat tett korunk egyik nagy vívmányának tekinthető, és – mások számára rutinfeladatok közé tartozó – mindennapos eszköz, a számítógép használatára.
Kérjük, többé ne tegye !!!
Javaslatunk okát hosszasan részletezhetnénk, de ennek nem sok értelmét látjuk. Ennek ellenére néhány egyszerűbb, az Ön számára is érthetőnek gondolt javaslatunkat, baráti gesztusként, megosztjuk Önnel.
Ha nem használja számítógépét :
– Ön is meg fog lepődni, mennyi ideje marad a családjára, anyósára és mások családjára
– megszünnek gerincbántalmai, eddigi lúdtalpának boltozatát a római Szent Péter Bazilika kupolájával tévesztik össze, szemtengelyferdülése 48-ról 36,2 fokra változik 1 héten belül
– a televizió Jóbarátok, Homok a szememben, A kis lakatosinas című sorozatainak minden részéből idézni tud épületes és felettébb humoros párbeszédeket baráti társaságokban, amelyeknek így hamarosan nélkülözhetetlen tagjává válik, és nevét, mint nagy nevettetőét, Chaplin-nel és Benny Hill-ével együtt emlegeti a világ
– a TIT kisegítő iskolájának 5 éves, alapfokú villamosipari szakmai gyakorlatán vehet részt
– ennek sikeres elvégzése után akár szakkönyvet is adhat ki : Hogyan cseréljünk szakszerűen és biztonságosan laposelemet a Lampart zseblámpában címmel, amely alapműként elterjedve, megnyitja Ön előtt a Magyar Tudományos Akadémia Született Villamosipari Zsenik A Mai Magyar Társadalomban zártkörű klub mások számára bevehetetlennek tűnő ajtaját
– a könyv bevételeiből finanszírozhatja az e levél elolvasásától datálható – és addigra feltehetőleg krónikussá váló – idegrángásainak az abádszalóki maya léleklátó és dörzsáramú sámánnál zajló gyógy-nehéziszapos kezelését
– akár két hónap alatt megtanulhat szanszkritul, így cseppet sem jön zavarba, ha váratlanul azt a feladatot kapja a Matternhorn megmászása közben a 2. állomáson a skót-jereváni családból származó, biszexuális hajlamú túravezetőjétől, hogy erős hátszélben,
  84%-os páratartalomnál fordítsa le a következő mondatot : epedő vágyakozást érzek több (esetleg számos) csíkos tehén után.
– Az általános iskolák harmadik osztályosai számára kiírt, játékos környezetismereti vetélkedőkre készülve Ön azon ismeret birtokába juthat, miszerint a Föld legnagyobb élő organizmusa egy “Sherman Tábornok” névre keresztelt fa, amely a Sequoia Nemzeti Parkban található (USA). Magassága több, mint 91 méter, a legszélesebb átmérője pedig meghaladja a 12 métert. Ezzel a tudással Ön 35 év alatti hölgyismerősei körében hallatlan népszerűségre tehet szert, a fenti témát minden beszélgetés folyamán, mintegy mellékesen megjegyezve, azok csodálatát vívhatja ki, nevét David Attenborough-éval említik majd együtt (természetesen először az Önét)
Ha ezek után még – elejtett megjegyzésként, mintegy mellékesen – azt is hozzáteszi, hogy: Hát, kérem, a civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év történelmét végignézve csak 230 békés évet számolhatunk össze, akkor Önt bálványozni fogják, a világhír a szárnyára kapja, és a Heti Hetest – az Ön kizárólagos részvételével –  ezentúl Évi Egyes néven fogják sugározni, az összes adón, egyszerre.
– ha a számítógépekkel történő ténykedése helyett a felszabaduló, így bőséges szabadidejének egy kis hányadát a föld tektonikus vizsgálataira szentelné, úgy megdönthetné az eddig tényként elfogadott állítást, miszerint a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy   mérőszáma 32-szeres szorzót jelent, vagyis, egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb, műszerek nélkül is észlelhető rengés a 2-es. Egy rövid elemzéssel könnyen bizonyíthatná, hogy a 9-es erősségű rengés kismiska az 1 Müller rengési erejéhez képest, amelynél a Naprendszer azonnal ellenkező irányú forgásba kezd, az Androméda-köd kitisztul, és a tejútrendszer bificus effendis tartalma ezerszeresére nő.
– heti 20 óra intenzív, megfeszített tanulással kb. másfél év alatt elsajátíthatná a nyolcas szorzótábla használatát, így jóformán semmi akadály nem lenne Ön előtt, hogy kijelenthesse : A nulla az egyetlen szám, ami nem írható le római számokkal. Ezzel szégyent hozhatna a történelem matematikus zsenijeire, és Pataki, a híres fejszámoló Önhöz járna hetente négyszer, levinni a szemetet.
– eddig elsajátított magasszintű földrajzi ismereteit maximálisan kihasználva – megfelelő túrafelszereléssel és helyi idegenvezetővel – felkutathatná lakásában a konyhát, ahol is nagyfokú gasztronómiai ismereteit tovább bővítve akár azt is megállapíthatná, hogy a Caesar salátát nem Julius Caesarról nevezték el, hanem nevét kitalálójáról, Caesar Cardiniről kapta, aki először készített ilyet saját, Caesar’s Palace éttermében a mexikói Tijuanában.
Megoldhatna továbbá egy rejtélyt is, miszerint, mint tudjuk, egy szelet kenyér mindig a vajas felére esik, a macska pedig mindig a talpára.Pár éves kutatással kideríthetné, mi történik, ha a vajaskenyeret egy macsek hátára kötjük ? Ezzel rögtön beírná nevét a leghíresebb gasztronómusok aranykönyvébe, nevét Pierre Chardime és Gundel Károly mellett említenék (természetesen először az Önét), a túra során viselt 43-as bakancsáért a new-yorki Természetrajzi Múzeum és és Chritie’s Aukciós ház ádáz csatát vívna, megállapításának megzenésítési jogáért Andrew Loyd Webber az angol királyi ház segítségét is igénybe venné, az Ön által dedikált (na, jó, elég három kereszt) Tesco konzervnyitóját az ENSZ felkérésére a naprendszert elhagyó Voyager 15 űrszonda fedélzetén helyeznék el, mint a magas fokú emberi civilizáció létét bizonyító legfontosabb tárgyi bizonyítékot, idegen értelmes fajok számára
Szóval, fentiek csak a nem szakmai érveink egy kis töredékét képezik arra vonatkozóan, miért is NE használja számítógépét.
A szakmai oldal egyetlen kis, szinte már elhanyagolható érve a sok közül az, hogy – feltehetően – a levél elején említett ténykedéséből származóan érkezett gépünkre 29 ( huszonkilenc ) üzenet, amely mellékletében ( a megtévesztő .jpg kiterjesztésű fájlként )
“tárgyi bizonyíték” címen mellékelt adathalom sem képi, sem valós szöveges tartalmat nem képez. Fenti adatok egy rossz helyen, rossz időben és rossz célra használt program saját fájlleíró adatai, amelynek 1 (egy) példányát jelen irat végére csatolok szemléltetésül
és okulásul. Amennyiben a fenti adatokat az Ön számítógépe csak az miatt küldte el nekünk, és még kitudja, hány szerencsétlen internethasználónak, mert az esti langyos kakaós bögréjét – szemüvegét nem találva – a tálca helyett a billentyűzeten vitte az ágyba,
vagy csak egy szemtelen legyet nem sikerült 29 csapással sem agyonütnie a klaviatúrán, netán szókirakós játéknak nézve, az ott található betűkből próbálta kirakni az “eszemadta” és “istókuccse” vagy “pitymallik” szavakat, úgy levelünkért elnézést kérünk.
(Cégünk a kapcsolat és kommunikáció ilyen módját nem, de őszinte szándékát és érzelmi töltését nagyra értékeli, az Ön további próbálkozásait minden esetben támogatja, és minden lehetséges módon segíti. Első lépésként javasoljuk a gesztusokkal való érintkezés gyakorlását, következő lépésként – majd, idővel – a verbális ( hanghatásokon alapuló ) kapcsolatfelvétel módjának alapfokú elsajátítását)
Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti írás terápiás céllal íródott, a benne foglaltakat mindenki csak a saját szintjének megfelelő módon értelmezheti, olvasásához a szervezet humorszintjének magas értéke szügséges. Harag és sértődés kizárva. Hitelezők kíméljenek!
Szívélyes üdvözlettel :  Egy Jóakaró
@CASSIOPEIA & TS
Íme, a melléklet  (Kiemelt figyelmet érdemel a 94. sor közepe !)
ibKssiHnPQ/lSvGL0DUWW3McO8sWy3IPagRu0OY0O1jy1ZOSE9SaUrcRjgBo8Alaz7mM24Pl
AkN296cF0Y9GNdpgVfb8oHT3p9wGnZZipYhcHHU1o3Z2QlK4yCX98MhkHT8as2l28ssYkOJ
W4Xb/AFqZwvuU3YiuAxvRGflcnbvHSp7OQW7SQyHeUOCQflNE1eOhJCJnW4BjXdu557VYvIz
HGkrg5zhlHFCVrDSILK+GXRwdrfKCe4ps0wjuJE28nHzdMH/PaqcW9gSVjTs0WaFsYZG7Pyw
qpEGsA0kg/dEjYpHQf1rD4W0D1Wgy/IQb/X7wxT7EeckySYBOAFP8Vayd4kJrYRriOSQKjYZeT
jvTr2cTWilANw6O3UjvUqm+poQ6de27xK0+7zFyoGOvNNuLYhyV4VsbSOlFnHRrQS0HRPJb
ARF1Vs4U9Qa1CyoHSVgyE8E8EVlNWehDjrdD0iiS3wzEsSMMRzj3rNnuIJmj3xtG4yMgfK1EXJ
7FNa3LVtDaAyPHG2TjLd1+ntVWGWW0nKugCuep64rT4vdkxdCR9QGdkgPzNjn1qGeY7vLAY
Fe3933FUqdtCloSz2kBu3dGMakA7ic8VFBd7omt23bsYyOc81CTe4npqVlu08kB12yKcYB4xUz
zrcRBFClzjr0rVwtqPQswgMhVOZByTUmqB7iL7Uu04ABGeV6dazgmphcpQmORMSOvzHg4
6mrAMTWDqjgOp+bH9KcleVmT5WM37fheu5SDkVcsJg90DcR/KVycnAb6VpKPKtBtmjp9rHJ
exxKQ0hyyMRU00jW8nlog8ocME6rXG3eVmNKyufo94ftykYJkVZD94dSfrXRqSoGO1fWpnN
N6i5J60inaOo69BQ5XMvMPMBzjn6dqN5OdvAPpyKLdxvUUErgjAI9qx/FElydIkW0d45Cwy6D
nHes5NpXQ3PlPGtd+N2s+GUuNHdrWVk+WOf7x298jvnNeA6x4ja8vbhjKsfmyFjsGAvevmM
XWdeXKlsdEFDm511L2g+JjFNu2b+uecV6Vonj9orG6nZkslt48I4kLOg9BWlCpKFonRUalBo8
W8ea9Z6nrmp3zP9oFyFKEDBDY6mvLLrVZW1EXAOGAII7V2wfM7nHCNlZEmkmO4W484H
zM8N/KpZbVivmLFu8sYHPP0p87b8job5VqVbu9ZAF3gjHX0NRwak7OkoPmyIwwpPB96qPu
6kr3jd0aBb0STxor3CH5IBn5snnBr6J+BOtWnh28VntRbXbKyGeUfPg43D/Ct4SUXzM3hy2ae5
6L4u+LUfhXWbmwjZLmOKNJ4w7feyOn1Heux+DvipfFNhPOcMwJO4cBie+OxrqVVSlYyUPdb
Or8TeJbrw6sTw6W9/B1mlT/AJZjOOnel0zxpZ6ikjFXi8vBfkEKD0Jo59TJR5kbNtdR3kSSwOJI26
EGpRJ+vr2rZK+qM27MXeA2D19KTdhiefckUJA22xwY7vlGf502SVYNu9tm7pxnNRa5SWlirZ3
zXjSFIx5KttEh7/Sp57iO3haSR1jReu44p8ytdjemhg6l430m0jdTqEVpMqhsy/w56HHfNcbf+O
Nf0nWJbi5MOpaOF5MIwdv94D+tck6v8o4LX3tjz/U/Ev8Ab3i6S4mDKURY0A/uk8A4r1DTCRb
CM4RWUDjvXPfmlc7ZQtSVjxf4hwXkPiq2vrO1Z2iuFSSQn5IQzAEt+HeqXiKxufGXxmlaGFZ9
MsligMNiNwlbA+Yg9h0NYuLcmn1MabWnMe66jDPJ4cfSmsLuONWBV7VRbhQB2965AfBa5
t/7RvYLQTy3MASIxXJWRD1yT3PrXfKnzW8jJScJNo9K+F1vqemeDLKz1m4Zr6IeWIpFA2Aeh7
+tdYRk810R2CclJ3SFLcdsdiTQHGfu8+mKbRmnbUXcT7/0pN2e+PfNSnYbHbweM5o3YPIouV
cRiQMgYX1qGa9t7Qhbi4iiZlLASPtyB3p6JEp3dimnifRZp47dNWtWmlUuib+oHU1PcatZ2tq9
w1zA8aI0mEkGSF6496nmTWjL5WiDT9ftNV0a11K1lAhu4vNgjkYBnHtXJ3/xZ0rw34ug0nVzL
ZNfojwO4xGMnGSfTNZzqKKuy4QcnY7O+1e1sb+KwkuYhczxNLEFcY2gdfpXFS/GvRtK1mz0r
UZBuZW+03sbApCw6BsetZ1a0aau2JLoyfwV8WrLx/bapBYOmmarauyxC55SRezfjXz58UvF03
j/AFZLvSpnsrjSJWiurK4m5MgbB2H+4ev0rkxFRVaXuu1yZRtOx5lreovqfiTULm4uYLaZUVVS
3AWIHHJHYk9zXN+H9Qg0vVdR/tWKQzXRC2zDjtz/AErwKuuq3LQT3Eha8mv4zcrAwFokhyq
jHOfWqdv4rke5WeBEgeHlnQcEEYwRUR5pblaWFg1aOGwu5LedLX7Rz5m3+Ids9qp6fqkzyma
G4EAIK+cSducf1rfkVtQSIrfW1gdTK5Ny2QzY+6O2K6jTtbhs7e9ntQyrLEoJ7E/WuerTlHVM1jJ
WszdsfEljE8EiQ+dsTDiXA3N6iua1S5GparGtozyTMCWY8AH0/KlRvF+8TNLoVrucWs0ccmG2
ZHnDnNE+qrJbmNj8rYOR613crephKVyj/ajW5A2k4754q1dXyG1haOQb+i7OoPpScLe8aK1hJ3
kKQYCCFT8w9feswz/bboyR/KQ+Pqa1hBcrkSjWguGuFkWUDPcjpVXUkFxCu3seSOAcVjBqMr
WB6ajY1a8tSrKq7eMHuKpXMvlQiNwd4+62OntW8Gm7D8ytBPcyozbCQB8+O1aO5r6IqXJ2A
Ee3NazSi1JE/FoiztkOyLkAjIHYjvVa4aOGBhFtLqg27j39DWEZatofN0YsZ2PEqHzGI+Yen0NT
wagEVy2GdSAAwpTg2MqSavJHciVR+8Q8MKmtdSFzAodv4vu9z61Xs4pC22LDXX2eYR8AuP
mUDGBROqiCR1AHyEYPc5zUwjyuz2HuQI5nRdzhOCcZpYijRDb8j8nae/0pqLbsimrDo9TJXaw
IwejetRCUGd7gNnONwJz+FXy8u5Jaa5jvFVFxuHGSaLe/CajCjMxRcqxPBz2rCcW1zIYzXZzphj
ESjZJgg4xgetNivJCE52yqTtUdq1cW4pj6jLvUTPKkm3BcHKk9DUJys3LAgAMPetoRUUD3FEm
6VRsCq3INWLmU3EaRA/ux2PY+tKSs7oCvE8jThQdwUY2HpTSI/OJbJyuAD0qZRb2IQMvlsnJR
gCpx0I9KhuJzBwGxjjB7fjUR1dmMV5di7iQC3cdaZLKXI8zLFeRn+I1cLJag9WEdx5k7iNdiBgAC
eDSSTm8BKDaqvgoOAT3rVu0eZCsRzP8AZiI9uQcsM+tSxP8AakEayZz8wI6/Ss5K9pINtCG7h
nvL2K3jQy3ExHlIoyXPtQYZIGaKbIkQ4YHjBB5FbSa5QsWJpRctsJMZwMNQR9mHJA3EkY6Gst
SnZolTVZLkLGsZLjIJxweKqoFghBXk5wVA4+gFaKKS0Fe+xJYwywvNwcls7B9KtyRm/topHUq
WBXYf4SP4hWb30BO+gt4irGjMP9KQ7WQdxnrSRuLFLtNpLtHs3Dr04NVTnbcGr7n2T8AIjD
8JPDMeRuEGMjoea9g02INjjkevSu5O60COiOltMqFBzx2FaSjEeUIoRTZ81ft7Ey/Cnw9CDt3as
hYkcADPPvXxQ3lWzssZYs2QNxzlc+tcFZNVL9DWpZxiD2jKpn+9xnb6+mazd4mhKgElTwPT
nmpTvoYOyZcWFWQFnOzjaxPBqR4DJNvQAqDgKDwKpu0biT5h1xEyuJVGzj5gemarrP8AY/n
baVc4xjp9am19AsiSC5kEiqRg7vlGelQXaMrN3RiOR60JKMrDvYlgb91KAT5iDoe/0rqNF8HXE1
tBeCaB0BDToHwV5xU1anK7MSV3Ys39tptlrE9pI4exlIkjkbG9Gx0+maz9f0H+z7MXVmxliIJeT
rk56j2oc72ubuGrSOUmb7RClxkHIIyO49aZas8Nuu5gYycEjr+VdKimjnW5Cr5kbPyK2SP8Kkh
dAuZcKwPUdDRJdBu7Grcm7YiPCkfmRViSx3xIXjZZIgSAO4rOUnF2QW1uUp2QMFjcnHUsM
U0NhgofcT3rZ7a7iTbZHcag9ndBScEcHdyMY60kztOy5B2sOhOKqNNL3mMvIkU8aCcBXUYB
Henqvkv+6YeSvXIrJtsmwy5aM2zlFKuTn61VkgEsBkQ53AZHpVQvHcpEWmokEz7growxg1v2
6RyxpCrAlxjZnnFFS7ehF7OxSDHzXiT5mHAPpU8UvkDyp4RIxxjP86xabfKmW3Yguoyz+ZGC
m0dPY/4V1l5odpp/w4h17JN3NceVkH5CM4qGtbFRV2cz5hUjcBtPUdqjWaSFWVGZo3qoxsyW
7K5CZTAv7wnLnGBxxVhZmJKnBAGR705K4IqmVHjVlywJ+6BwKljuUDGLcoVxjLfw1rKLTE/I
kgni2nKhmGMg85FRziMusyoVUcgVF5X94b12Ip5QJWZz5mcMD0IPrTYpFijnc5KuoBPoapK2
qJbEjR7c/eDMBkEdDTpp5J0KuflX1rVWTKvfYltVtpY28wkFMMGB6Uy4h82dyTgDkE9Salyk5
WEtUSRTGyhXklWyQKsX90XtInKnbklc/rmspRSd2JKxQnXL7o5C0YA4x3NRCZrdztA543Z6
VrHXoHLYkgidZdp5ZgTn2p7xyQ2zAngHrQm2O5UtWjuAxQBgvzEjkCrcDqy8kkfw47Yoknsx
6EXmEXJZiDjovYVKLxp4zHtznnBrKUeoy0g32Urbm3RAHB7nNTLcpfqHb5sDGTxmkl1JZHFd
i0il2Z2KR16A1cuoVnmjYgyeSN7AjGQaylF3uHNrYqXkaSCN1QNE7HvyMVA4MFxGVYENwu4
8ircm1YrcW8nUwpIoKkkqRms6JjBNvUsNxzkdq1hB21EOlK+YpXBbqc1LE5guIXDIc8so/hq3e
wMlY+TOHh3EPyw7f/Wq7cXHl2cnXbKMMPxrFtuSYtLmLDJG8xYAufft71fhZRB8ufmGcDvX
RKLYJsiiiExWGRfKkA5Vx96rpV5SyhQ4hHAHQD2rGb6BvqR6dO9qzBgQQflcGtiO/jknimbEm
QRIAOR6GsJprVDP0gg8M2sQDQTShu2TwK2IIzCgBcvjjce9fUJHHN9CUsT3zRuyOhyO1UlYi9
wU5zjP19KUnnHr7UlpoNdxkjqqM7lVVerOcYryH4m/GvTdGubzQ0Dyjy2WS4tjnD44AP41xY
mtGlDUT998qPmzV9abVZo1kG2JAcOR834+tcxqQW9MsylNoPQc/nXyXtG53O6MVFGhBJHZ2
0LnA2qWaMnAB9M96yr7W7iOJioJLAKUU5+ld0HdXDV3OM1S7kuzJGSVCZzjjI9Kw5Xd5DjBA
AyTXp01pYhEunytDPyRt6kk1vr9rtW84ZRZDldwyDSqWWjNG7K5zt5ApnZByrNnr0qJNOkSe
bCsCmAGHQ+1bXViYaI7qw054PDK30ZaFhKuFPDg9a6DT/Fd0r2buzRybSpkU8kE1y1pW0sa
RXM+W5reI455xDdq7zsUJnlBzjJ4K+g6cV65+zd4zXSNX/sy5IgDYDBxgA4GAK2w7SkdFJXjKJ9
Aa9rcgvPskU0MljI+GMEmZMe49K5PT4ZNL8T38EaB44iHERXgg9CT6V2Tu5XOKm7NpnfW9
81tpP2mWON33DdDE4wg+taFtdpdBmiBZVODkcfnXRGSegmuxOHJPGPpSZweM1okjJpplTU
zG0OJJGi3HCkHBP41xGq65qeiyny7eS+02Ll2myjI3se461NxxmuazKUfxIh0PVr1XlxDOizJEPm
VWxg1keIPHJ8RWryJJHcraRF/Ilfy8k56Y+99DXnV8RG7gjocb+8jxnxD4jub2dblnD3jRrHAxHA
TPII9q1dL8RanZRC2e8S7tTGzMQ20hMfMMf0NeZBvmumbRcVHlZoeFpob1rOUQLbxrGFjCn
OVzwSa9ls4ma0UHqRwK74alSSUdDifGOuWuj+FPGUc06RzT2zbInTPmMFwpDdiDS/D
7wTpUPwt8NQTXs2neIpY4xPLEhaV5G5J4rpUE7N9Dns0m4nb6zb6h4C0fVdU1/xCL7TEiKW
6yKFkGRjJ9881R+A/xE0/xL4ZsdEe5dtZto2Y715lUZ+Ynt/nFa83K0mTD95GTW6JJvi/oWq+PdK
0YzNbfZpZ5JpXPG6Nfu4981J4B+Oul+OfEUujyQixnMzpDK75DgdzR7aKepUYc0Slr37QeneH/i
HceHJLUvbWziOa8RwUBP8A+utDxX+0D4U8LXptUeTVJgquwt/uqCehPrUutFX1EoJpa7mu3x
V8Ny6JFq8eqRfZXQu0THEoPpiuR8SftH6NpKW66PEdUkkjy0j/AChW7Cs62JhTjdidPldmSeH
/ANpLQJtHE2sq9nqSRFmjiXKs4HAFcLN+03qWnG0Z0SZ2meZkPAEZ+4nv71jPGRUVJdR8vL
Jowbj9pDxJceKJL2ORI4CMGzQZQen41m/FP443nxDubWNYhZwWqABIerMfvZPpXP8AW5Si0
kEkmlbc4iHxPcK7AyMp+6rA9R/+utm08fTW1n9nuGaUncvlljgBhj/69cdOs4N9jTmbVh9j4y1
Gyks9lw00dpH5cabsBQe+Ky/HHjO78Ralaz3s4vbQwiAj+OMjsD35rlliW3KLZo3tLqitZ+M7y8k
RJrmdJLeLyIWD5Zk7jPasqe9u9UuLf7YZIrlVdHIJwwHQ1x1Ks5slybepqxahOwF1FO1mYCAxjc
ge/PWqt14gtN1xKIRL553Pk8n
És a folytatás:
Kedves Címzett !
Mivel az előző, kizárólag az Ön épülését és szakmai sikereinek megalapozását célzó levelünk elküldését követően, az abban említett üzenetét újabb 41 (negyvenegy) példányban volt szerencsénk- áldásos tevékenységének köszönhetően – megismerni, így bátran ki merjük jelenteni, hogy annak tartalmát minden részletében, és kellő alapossággal tanulmányoztuk, az üzenetet értelmeztük, további információra a témát illetően már nem tartunk igényt.
Javaslatunk :
– húzza ki a számítógépének hálózati csatlakozó zsinórját a konnektorból
– szigetelt fogóval, a gépháztól 4-5 cm-re, vágja át az internetcsatlakozást biztosító zsinórt
– a klaviatúrát tegye egy erre alkalmas befőttesüvegbe, szórjon rá 5 gr. szalicilt, majd hermetikusan zárja le az üveget, azt csavarja vastag gyapjú- vagy pehelypaplanba (szaknyelven : dunsztolja ), és ne mozgassa 1 hétig
– az egeret mérgezze meg (adjon neki dupla adagot)
– a monitort tegye erős fülű, lehetőleg kockás bevásárlószatyorba, menjen fel a 4. emeletre, csengessen be, és kérje meg az ottlakókat, hogy engedjék egy percre a nagyszoba (lehetőleg keletre néző) nyitott ablakához.
  Ott az jobb kezében lévő szatyrot háromszor lendítse meg, majd “woahhhh” hangott hallatva, nagy ívben hajítsa ki az ablak nyitott !!! oldalán. A dobás tökéletesen sikerül, ha a szatyor – a monitorral – kb. 47-50 fokos szögben hagyja el a lakást.
– a lakásába visszatérve keresse meg a biztosítéktáblát. Vegye ki az összes biztosítékot, azokat egy rozsdamentes edényben egy 25 dkg-os kalapács segítségével törje borsszem nagyságúra, a törmeléket öntse a wc-kagylóba és ötször öblítse le
– a lakása lépcsőházi áramkapcsolóját kapcsolja 0 állásba, majd a szigetelt fogóval a kapcsolót óvatosan törje le.
– a földszinten keresse meg az épület elektromos fővezetékét, azt a szigetelt fogóval és kellő figyelemmel tépje apró darabokra, a darabokat dobja egyenként az utcai csatorna nyílásába
– ha mindezzel végzett, az autója üzemanyagtankjából kinyert benzinnel locsolja körbe a házat, majd – biztonságos távolságból – dobjon egy égő gyufát a benzinre
– a tűzoltók távozása után a ház helyét 40-50 cm mélységig (mélyszántás) szántsa fel, a felszántott területet sóval hintse be (3-5 kg/m2)
Ha mindezzel végzett, forduljon Mekka felé, térdeljen le, és tegyen szent esküt arra, hogy attól a pillanattól kezdve halála után két hétig még csak ceruzát sem vesz a kezébe.
A hálás és internetet használó emberiség nevében ezúton mond köszönetet Önnek :
@TS & CASSIOPEIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s